Page 1 of 1

Chào mừng bạn đến Diễn Đàn Nhi Khoa

Posted: Wed May 06, 2020 11:07 am
by Admin
Chào mừng bạn ghé thăm Điễn Đàn Nhi Khoa
Như tên gọi DienDanNhiKhoa.Com được lập ra nhằm mục đích tạo ra sân chơi giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm chủ yếu giữa các bác sĩ nhi khoa với nhau, cùng nhau phát triền nền nhi khpoa nước nhà. Hy vọng mọi người sẽ thích và tham gia với chúng tôi.